تک جلد کار خود را از سال ۱۳۹۰ در ابتدا با تولید جلد بیمه نامه آغاز کرد و در سالیان سال توانست جایگاه خود را در بین نمایندگان بیمه کشور پیدا کند. اما از سال ۱۳۹۶ بنا به درخواست نمایندگان و همچنین اضافه شدن گروه های متخصص دیگر به مجموعه ، خدمات گسترده تری ارائه میدهد که مهمترین آنها خدمات زیر میباشد.

  تولید انواع جلد بیمه نامه

  ارائه خدمات طراحی سایت و اپلیکیشن

  ارائه انواع سامانه های پیامک و پیام صوتی

  یکپارچه سازی اطلاعات نمایندگان بیمه کشور

  راه اندازی و مدیریت پیج تبلیغات مجازی برای نمایندگان بیمه

تک جلد