جلد بیمه نامه ثالث – ۲۰۱

طلقی با چاپ تمام رنگی

ثالث - 201
جلد بیمه نامه ثالث شرکت بیمه ایران
جلد بیمه نامه کد 201
جلد بیمه نامه ثالث
جنس رویه چرم ماموت
چاپ طلاتوگود (داغی و طلاکوب همزمان)
دارای چهار برگ سوزنی + دوجیب کناره
دو برگ دارای خط وسط برای کارت سوخت و گواهینامه و کارت ماشین

جلد بیمه نامه ماموت با چاپ طلاتوگود و چهار۴ برگ سوزنی به سفارش بیمه ایران نمایندگی میرکیا میروهابی تولید و تقدیم مشتری محترم شد.

تماس با تک جلد اطلاعات نماینده بیمه