جلد بیمه نامه ثالث – ۲۰۳

کویری با چاپ داغی

ثالث - 203
جلد بیمه نامه ثالث شرکت بیمه ایران
جلد بیمه نامه کد 203
جلد بیمه نامه ثالث
جنس رویه چرم کویری
چاپ داغی
دارای چهار برگ سوزنی + دوجیب کناره
دو برگ دارای خط وسط برای کارت سوخت و گواهینامه و کارت ماشین

جلد بیمه نامه کویری با چاپ داغی و چهار۴ برگ سوزنی به سفارش بیمه ایران نمایندگی سعید کشتکار بنکی تولید و تقدیم مشتری محترم شد.

تماس با تک جلد جهت دیدن انواع جلد
اینجا کلیک کنید