جلد بیمه نامه ثالث – ۲۰۴

طلقی با چاپ تمام رنگی

ثالث - 204
جلد بیمه نامه ثالث شرکت بیمه دانا
جلد بیمه نامه کد 204
جلد بیمه نامه ثالث
جنس رویه طلقی
چاپ تمام رنگی
دارای چهار برگ سوزنی + دوجیب کناره
دو برگ دارای خط وسط برای کارت سوخت و گواهینامه و کارت ماشین

جلد بیمه نامه چاپی (طلقی) با چاپ تمام رنگی و چهار۴ برگ سوزنی به سفارش بیمه دانا نمایندگی نیکوکار تولید و تقدیم مشتری محترم شد.

تماس با تک جلد اطلاعات نماینده بیمه