جلد عابر بانک (کارت سوختی) – ۲۷۲

کویری با چاپ داغی

عابر بانکی - 272
جلد عابر بانکی سفارش همکار
جلد کارت سوختی کد 272
جلد عابر بانک ( کارت سوختی)
جنس رویه کویری
چاپ داغی
دارای 4 جیب طلقی + دوجیب کناره
سایز جیب ها عابربانکی است

جلد عابر بانک یا کارت سوختی کویری با چاپ داغی و چهار جیب سوزنی به سفارش یک همکار (کانون تبلیغاتی) تولید و تقدیم مشتری محترم شد.

تماس با تک جلد جهت دیدن انواع جلد
اینجا کلیک کنید